22 lipca

Czy frankowicze wygrywają w sądach?

0  comments

 

 

Wygrywają. Wygrywają coraz częściej. Na pewno duży wpływ miała na to taka ważna data jak 3 października 2019 r., czyli moment ogłoszenia wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskich frankowiczów, państwa Dziubaków. Natomiast, co ważne, sądy coraz częściej podejmują takie decyzje i ogłaszają takie wyroki, które są korzystne dla frankowiczów. To klienci Votum Robin Lawyers na pierwszej rozprawie w sądzie I instancji – czyli ta sprawa jeszcze się toczy – już po 107. dniach dowiedzieli się, że sąd w całości przyznaje im rację, czyli uznaje, że ta umowa, którą nasi klienci podpisali z bankiem kilkanaście lat temu, nie zawierała wyłącznie takich zapisów, które są zgodne z prawem. To był rzeczywiście najszybszy wyrok.

Dodatkowo inni nasi klienci już kilka razy dowiedzieli się, że sąd nie miał w ogóle żadnych wątpliwości co do tego, kto w danym sporze ma rację. A skutkowało to tym, że sąd nie czekał nawet na rozprawę, tylko od razu wydał tzw. nakaz zapłaty, czyli po przeczytaniu pozwu, po przeczytaniu odpowiedzi na pozew ze strony banku sąd był zdania, że sprawa jest tak jasna i czysta, i uznał roszczenie klientów. Oczywiście ciąg dalszy nastąpi, dlatego że bankom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu od takiego nakazu, natomiast to tylko pokazuje, jak dobrze sporządzony pozew potrafi ułatwić drogę.

Można powiedzieć, że tak naprawdę orzecznictwo w Polsce, jeśli chodzi o sprawy frankowe, jest już bardzo mocno ukształtowane. Oczywiście każda sprawa jest bardzo indywidualna, ale jeśli chodzi o całokształt, to to, co dzieje się teraz wokół spraw frankowych, skutkuje tym, że frankowicze, którzy idą do sądu – i mówię tu o naszych klientach – są to frankowicze, którzy tak naprawdę mają ogromne prawdopodobieństwo, graniczące prawie że z pewnością wygranej – mówię „prawie że” dlatego, że sądy w Polsce są niezawisłe. Natomiast to jest trochę takie pójście jak po swoje, bo pewne rzeczy są po prostu już niepodważalne. Można obserwować różne wykresy, słupki, jak zmieniła się pozycja frankowiczów w sądzie, natomiast na dzień dzisiejszy jest ona genialna.


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350