Kredyt we frankach – jak przygotować się do rozprawy, o co pyta sąd?

Problemy związane z zaciągniętymi kredytami na początku XXI wieku dziś rozwiązywane są przez sądy. Wiele z tych spraw ukończyło się już dla frankowiczów pozytywnymi wyrokami, jednak jest jeszcze spora grupa osób, które swoich praw dopiero dochodzą lub będą dochodzić, dlatego niezbędna jest im wiedza dotycząca całego postępowania, która pomoże z sukcesem przejść przez cały proces rozprawy. Przygotowaliśmy listę najważniejszych wątków, które będą poruszane w trakcie rozwiązywania spraw frankowiczów.

Kredyt we frankach – jak przygotować się do rozprawy?

Aby wiedzieć w jaki sposób najlepiej przygotować się do procesu sądowego, należy zapoznać się z pytaniami, jakie może zadać sąd na rozprawie. Podstawowymi pytaniami, jakie mogą paść na każdej z rozpraw, niezależnie od przedmiotu procesu są kwestie wieku, zawodu czy miejsca zamieszkania. Kolejne pytania, z uwagi na problematykę sprawy, będą zapewne związane z różnego rodzaju zagadnieniami związanymi z podpisaniem umowy. Sąd może zapytać o sumę podjętego kredytu, jego cel, czy korzystano z usług doradcy, a także o to czy przedstawiciel banku przedstawił inne oferty i jeśli tak, to dlaczego z nich nie skorzystano. Różnorodność kwestii jest ogromna, dlatego trudno jednoznacznie przewidzieć, które z nich sąd zdecyduje się zadać, jednak należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu się do procesu, ponieważ każda, najdrobniejsza nieścisłość lub pomyłka ze strony frankowicza może negatywnie wpłynąć na wynik sprawy.

Kluczowymi pytaniami w rozprawach związanych z zaciągniętym kredytach we frankach szwajcarskich są te, które będą świadczyły o niekompetencjach lub nieścisłościach przedstawicieli banku, który tego rodzaju umowy udzielił. Należy przygotować się na szczegółowe dociekania dotyczące samych spotkań i oferty pracownika banku, jak i treści samej umowy. Kluczową rolą będą pytania sądu o to, czy kredytobiorca został poinformowany o ryzyku finansowym oraz czy wykonano dla niego symulację wysokości rat w momencie, gdy kurs franka szwajcarskiego ulegnie zmianie. Jeśli wszystkie te przesłanki zostały przez przedstawiciela spełnione, następnie sąd będzie chciał sprawdzić, w jakim stopniu zostały wyjaśnione kwestie związane z kursem walut, czy przedstawiciel naciskał na podpisanie umowy oraz czy kredytobiorca miał wgląd oraz wpływ na treść umowy. Należy pamiętać, że dla sądu każda odpowiedź jest ważna – zachowanie spokoju i odpowiednie przygotowanie się do rozprawy z pewnością może pomóc w pozytywnym rozpatrzeniu sprawy.